Palvelut

1Yrityksen kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien katselmointi
 • Selvitetään yrityksen kasvuun ja/tai kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet
 • Tehdään kehittämiskohteista realistinen toimintasuunnitelma
 • Työvälineenä käytämme digitaaalista GoGlobalSmart analyysityökalua
2Yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen rahoituksen hankinta
 • Maksuton katselmointi kehittämistarpeiden rahoitettavuudesta
 • Sopivan rahoitusvälineen valinta
 • Rahoitushakemusten valmistelu:
  • ELY, yrityksen kehittämisavustus
  • TEKES, kehittämishankerahoitus
  • Finnvera
  • maaseutuohjelma
  • Finnpartnership-rahoitus
  • Horisontti 2020 pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus
 • raportointituki
3Kansainvälistymisprojektien toteuttamispalvelut

Tukioperaatiot kohdemarkkinassa taloudellisesti paikallisten kumppaneiden kautta paikallisella kielellä

 • tapaamisjärjestelyt asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa
 • läsnäolotuki tapaamisissa ja neuvotteluissa
 • tulkkaus –ja käännöspalvelut suoraan kohdemaassa
  • toiminta yrityksen edustajana messuilla ja kohdemaassa
  • Kansainvälistymispalveluissa käytämme GoGlobalSmart verkoston asiantuntijoita
4Tuki YK:n ja kansainvälisten järjestöjen tarjouskilpailuihin osallistumiseen

Onko yrityksenne kiinnostunut pääsemään mukaan kehitysrahoittajien hankintoihin? (Kansainvälisten kehityspankkien (Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, Afrikan kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki), YK-järjestöjen, muiden kv. järjestöjen sekä Euroopan unionin hankinnat muodostavat yhteensä noin 100 miljardin dollarin globaalit kehitysrahoitusmarkkinat. Näillä markkinoilla on erityyppisiä rahoitusmahdollisuuksia yksityisen sektorin toimijoille. Hankinnat vaihtelevat erittäin suurista infrastruktuuriurakoista yksittäisen konsultin toimeksiantoihin. Kysyntää on hyville ja luotettaville urakoitsijoille, laitetoimittajille sekä suunnittelu- ja palveluntarjoajille.

 • Yrityksen perustietojen vieminen tarjousportaaleihin
 • Soveltuvien tarjouspyyntöjen tunnistaminen
 • Tarjousprosessien läpikäyminen
 • Tarjousvalmistelun tuki

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Uusille markkinoille laajentuminen (kotimaa)Uusille markkinoille laajentuminen (kansainväliset)uuden palvelun tai tuotteen kehitysTuotantoprosessien kehittäminen/tehostaminenMuu kehittämistarve